Foto door Brett Sayles

Als gevolg van een besluit van de gemeenteraad wordt in het najaar van 2022 gestart met het ruimen van de eerste 20 graven. Dat is het topje van de ijsberg. Op de begraafplaats in Zaamslag zijn nu ongeveer 2.800 graven. Als het besluit in zijn geheel wordt uitgevoerd worden tot 1.800 graven geruimd. Waardoor een derde van de begraafplaats over blijft.

De volgende graven worden geruimd:

De te ruimen graven staan in onze database gemarkeerd als 'wordt geruimd'.

Waarom worden graven geruimd?

Dat is vrij simpel: als de grafrechten zijn verlopen en niet worden verlengd, mag de gemeente een graf ruimen. Daarvoor moet wel eerst contact worden gezocht met nabestaanden en/of rechthebbenden. Dit lichten we in een apart bericht toe.

Wat betekent dit voor de hoogte van de grafrechten?

Het ruimen van graven leidt tot hogere kosten. Niets doen is natuurlijk het goedkoopst. Maar er is nog een aspect. De graven die uiteindelijk over moeten blijven, dat zijn graven waarvoor grafrechten wordt betaald.

En als je de totale kosten door een kleiner aantal graven moet verdelen, zijn de kosten per graf... hoger. Andersom geldt het ook: als de kosten over meer graven kunnen worden verdeeld, leidt dat tot lagere grafrechten.

Wat kan Stichting Zaamslag Geleefd betekenen?

Er is een fors aantal graven waarvan de nabestaanden en/of rechthebbenden niet bekend zijn. Stichting Zaamslag Geleefd wil helpen om die in kaart te brengen. 

En Zaamslag Geleefd wil de belangen van de nabestaanden behartigen. Heel kort samengevat komt dat neer op: een zo mooi mogelijke begraafplaats voor een zo laag mogelijk (maar fair) tarief.

Wat kunt u daarvoor betekenen?

Help ons door u aan te melden als nabestaande en/of rechthebbende. Dat kan via dit formulier.

 

Meld je aan als nabestaande en/of rechthebbende!

Van de 2.800 graven op Zaamslag dreigen er maar liefst 1.800 te worden geruimd. Bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden bekend zijn.

De eerste ruimingen beginnen in 2022!

Stichting Zaamslag Geleefd roept daarom alle inwoners en alle bezoekers van deze site op om zich te melden als nabestaande. Dat kan met onderstaand formulier.

Deel deze pagina!

Kent u mensen die op Zaamslag hebben gewoond of er familie hebben? Stuur dan deze pagina naar ze door en vraag ze om zich aan te melden!

Formulier
Als u hier uw emailadres invult, ontvangt u tevens onze nieuwsbrief. NB Uw emailadres wordt NIET op de site vermeldt en nergens anders voor gebruikt.
Ik ben nabestaande van
Als u op de hoogte wilt blijven van het verlopen van grafrechten, kunt u hier aangeven van wie u een nabestaande bent.
9 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.