stadhuis terneuzen

In de PZC van 3 september 2020 stond de mededeling, dat er drie begraafplaatsen in de gemeente veranderd zullen worden. Het daarbij horende voorstel voor de Raadsvergadering van 1 oktober wordt besproken in de commissievergadering op woensdag 16 september. I.v.m. corona-maatregelen zullen deze vergaderingen uitsluitend openbaar zijn via een livestream.

Aan herinrichten gaat vooraf het maken van ruimte. U kunt de voornemens van de politiek nalezen op https://terneuzen.raadsinformatie.nl/vergadering/688439/commissie%20Omgeving%2016-09-2020  onder agendapunt 9.

Inspreken bij de commissievergaderingen is weer mogelijk

Als u wil inspreken naar aanleiding van een agendapunt, moet u zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de griffie (griffier@terneuzen.nl). Dit in verband met de coronamaatregelen. De griffier kan dan met u afspraken maken hoe u tijdens de vergadering kunt inspreken.

Meld je aan als nabestaande en/of rechthebbende!

Van de 2.800 graven op Zaamslag dreigen er maar liefst 1.800 te worden geruimd. Bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden bekend zijn.

De eerste ruimingen beginnen in 2022!

Stichting Zaamslag Geleefd roept daarom alle inwoners en alle bezoekers van deze site op om zich te melden als nabestaande. Dat kan met onderstaand formulier.

Deel deze pagina!

Kent u mensen die op Zaamslag hebben gewoond of er familie hebben? Stuur dan deze pagina naar ze door en vraag ze om zich aan te melden!

Formulier
Als u hier uw emailadres invult, ontvangt u tevens onze nieuwsbrief. NB Uw emailadres wordt NIET op de site vermeldt en nergens anders voor gebruikt.
Ik ben nabestaande van
Als u op de hoogte wilt blijven van het verlopen van grafrechten, kunt u hier aangeven van wie u een nabestaande bent.
8 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.